Hlavní obsah

неограни́ченный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • neomezený, bez omezení, nevymezený přístup ap. неограни́ченный Интерне́тneomezený internet неограни́ченный тра́фикinternet bez datového limitu

Vyskytuje se v

о́бщество: společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

ограни́чить: omezit koho v právechограни́чить кого в права́х

полномо́чие: neomezené pravomociнеограни́ченные полномо́чия

това́рищество: společnost s ručením omezenýmтова́рищество с ограни́ченной отве́тственностью

тра́фик: internet bez datového limituнеограни́ченный тра́фик

omezený: práv. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

postižený: tělesně postiženýинвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциями

ručení: ekon., práv. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

handicapovaný: handicapovaní lidéлю́ди с ограни́ченными возмо́жностями

neomezený: neomezené pole působnostiнеограни́ченное по́ле де́ятельности

ohraničený: ohraničený prostorограни́ченное простра́нство

omezit: omezit počet účastníkůограни́чить число́ уча́стников

snížený: dopr. při snížené viditelnostiв усло́виях ограни́ченной ви́димости

špatný: špatná viditelnostплоха́я/ограни́ченная ви́димость

viditelnost: snížená/omezená viditelnostпони́женная/ограни́ченная ви́димость

volný: volné pole působnostiнеограни́ченное по́ле де́ятельности

неограни́ченный: neomezený internet неограни́ченный Интерне́т