Hlavní obsah

о́бщество

Podstatné jméno, rod střední

  1. společnostфеода́льное о́бществоfeudální společnost
  2. ekon.společnost, firma, organizaceо́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezenýmакционе́рное о́бществоakciová společnost
  3. společnost, společenství skupina osobо́бщество потребле́нияkonzumní společnostи́збранное о́бществоvybraná společnostсли́вки о́бщества(společenská) smetánka
  4. společnost, sdružení, spolekо́бщество защи́ты живо́тныхspolek pro ochranu zvířat
  5. společnosthovor. parta

Vyskytuje se v

сли́вки: сли́вки о́бщества(společenská) smetánka, honorace

акционе́рный: акционе́рное о́бществоakciová společnost

гражда́нский: гражда́нское о́бществоobčanská společnost

перестро́йка: перестро́йка о́бществаpřestavba společnosti

рабовладе́льческий: рабовладе́льческое о́бществоotrokářská společnost

страхово́й: страхово́е о́бществоpojišťovna

тре́звость: о́бщество тре́звостиspolek abstinentů

отбро́с: отбро́с о́бществаvyvrhel

akciový: акционе́рное о́бществоekon. akciová společnost

beztřídní: бескла́ссовое о́бществоbeztřídní společnost

dceřiný: доче́рнее о́бществоekon. dceřiná společnost

konzumní: потреби́тельское о́бщество, о́бщество потребле́нияsociol. konzumní společnost

omezený: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюpráv. společnost s ručením omezeným

ručení: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon., práv. společnost s ručením omezeným

společnost: доче́рнее о́бществоdceřiná společnost

spolek: о́бщество защи́ты живо́тныхspolek pro ochranu zvířat

tisíc: вы́сшее о́бщество, верху́шка, верхи́ (о́бщества)horních deset tisíc

veřejný: откры́тое торго́вое о́бществоekon. veřejná obchodní společnost

elitní: элита́рная часть о́бществаelitní společnost

jednatel: (отве́тственный) секрета́рь о́бществаjednatel společnosti

jednota: спорти́вное о́бществоtělovýchovná jednota

pohybovat se: враща́ться в вы́сших круга́х о́бществаpohybovat se ve vyšších vrstvách společnosti

prvobytný: первобы́тное о́бществоprvobytná společnost

slušný: в прили́чном о́бществеve slušné společnosti

špatný: попа́сть в дурно́е о́бществоdostat se do špatné společnosti

veřejnost: мне́ние о́бществаmínění veřejnosti

vybraný: и́збранное о́бществоvybraná společnost

vyhýbat se: избега́ть о́бщества, уединя́ться от о́бществаvyhýbat se společnosti

vyšší: верху́шка, вы́сшее о́бществоvyšší vrstva (společnosti)

vyšvihnout se: вы́йти в верхи́ (о́бщества)vyšvihnout se mezi elitu

zvíře: о́бщество защи́ты живо́тныхspolek na ochranu zvířat

о́бщество: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným