Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) компа́ния, о́бществоveselá společnostвесёлая компа́ния
  2. (zájmové sdružení) о́бщество, объедине́ниеdivadelní společnostтеатра́льная тру́ппа
  3. (instituce, podnik) о́бщество, това́рищество, компа́нияdceřiná společnostдоче́рнее о́бществоnadnárodní společnostтранснациона́льная корпора́цияekon. akciová společnostакционе́рное о́бществоekon. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюletecká společnostавиакомпа́ния
  4. (souhrn lidských vztahů) о́бществоobčanská společnostгражда́нское о́бществоkonzumní společnostпотреби́тельское о́бщество
  5. (společenský styk) о́бщество

Vyskytuje se v

akciový: ekon. akciová společnostакционе́рное о́бщество

beztřídní: beztřídní společnostбескла́ссовое о́бщество

dceřiný: ekon. dceřiná společnostдоче́рнее о́бщество

konzumní: sociol. konzumní společnostпотреби́тельское о́бщество, о́бщество потребле́ния

omezený: práv. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

ručení: ekon., práv. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностью

sesterský: sesterská společnostфилиа́л компа́нии, се́стринская компа́ния

těžební: horn. těžební společnostдобыва́ющая компа́ния

veřejný: ekon. veřejná obchodní společnostоткры́тое торго́вое о́бщество

jednatel: jednatel společnosti(отве́тственный) секрета́рь о́бщества

nadnárodní: nadnárodní společnostтранснациона́льная корпора́ция

nahrávací: nahrávací společnostкомпа́ния звукоза́писи

nízkonákladový: dopr. nízkonákladová letecká společnostнизкобюдже́тная авиакомпа́ния

odpad: přen. odpad společnostiотбро́сы о́бщества

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších vrstvách společnostiвраща́ться в вы́сших круга́х о́бщества

pojišťovací: pojišťovací společnostстрахова́я компа́ния

prvobytný: prvobytná společnostпервобы́тное о́бщество

slušný: ve slušné společnostiв прили́чном о́бществе

špatný: dostat se do špatné společnostiпопа́сть в дурно́е о́бщество

vybraný: vybraná společnostи́збранное о́бщество

vyhýbat se: vyhýbat se společnostiизбега́ть о́бщества, уединя́ться от о́бщества

vyšší: vyšší vrstva (společnosti)верху́шка, вы́сшее о́бщество