Hlavní obsah

полномо́чие

Podstatné jméno, rod střední

  • zmocnění, plná moc, pravomocдать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit kohoнеограни́ченные полномо́чияneomezené pravomoci

Vyskytuje se v

moc: полномо́чие, дове́ренностьplná moc

plný: полномо́чие, дове́ренностьplná moc

rezignovat: сдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжностиrezignovat na (svou) funkci

notář: полномо́чие заве́ренное нота́риусомnotářem ověřená plná moc

omezovat: сужа́ть полномо́чия президе́нтаomezovat pravomoci prezidenta

překročit: превы́сить свои́ полномо́чияpřekročit své pravomoci

převést: переда́ть полномо́чия комуpřevést pravomoci na koho

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho