Hlavní obsah

plný

Vyskytuje se v

pecka: na plný peckynaplno на всю́ желе́зку, на все сто

čára: plná/tečkovaná/přerušovaná čáraсплошна́я/то́чечная/преры́вистая ли́ния

doušek: plnými douškyбольши́ми глотка́ми

míra: plnou měrouв по́лной ме́ре

moc: plná mocполномо́чие, дове́ренность

ověřený: notářsky ověřená plná mocнотариа́льно заве́ренная дове́ренность

pára: plnou parou (vpřed)по́лным хо́дом (вперёд), на всех пара́х (вперёд)

rychlost: v plné rychlostiна по́лной ско́рости

úvazek: plný/částečný/snížený úvazekпо́лная/части́чная/непо́лная за́нятость

zaměstnanost: částečná/plná zaměstnanostнепо́лная/по́лная за́нятость

dýchat: dýchat z plných plicдыша́ть по́лной гру́дью

energie: Je plný energie.Он по́лон эне́ргии.

kompenzace: ekon. plná/částečná kompenzace ztrátпо́лное/части́чное возмеще́ние убы́тков

krása: v plné kráseво всей красоте́

nabrat: nabrat plnou nádržзали́ть по́лный бак

nasazení: pracovat/hrát s plným nasazenímрабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чей

natankovat: natankovat plnou nádržзапра́вить по́лный бак/до по́лного ба́ка

notář: notářem ověřená plná mocполномо́чие заве́ренное нота́риусом

penze: plná penzeпо́лный пансио́н, с пита́нием

pochopení: setkat se s plným pochopenímвстре́тить по́лное понима́ние

úvazek: práce na neplný úvazekрабо́та на непо́лный рабо́чий день

vědomí: být při plném vědomíнаходи́ться в по́лном созна́нии

verze: výp. plná/demonstrační verzeпо́лная/демонстрацио́нная ве́рсия

výkon: pracovat na plný výkonрабо́тать с по́лной отда́чей

zaměstnaný: zaměstnaný na plný úvazekрабо́тающий на по́лную ста́вку

zasmát se: zasmát se z plných plicпосмея́ться от (всей) души́

lesk: v plném leskuво всём бле́ске

obrátka: pracovat na plné obrátkyрабо́тать вовсю́

paráda: být v plné paráděбыть в по́лном/при всём пара́де

plíce: křičet z plných plicкрича́ть во всё го́рло

plout: plout pod plnými plachtamiидти́ под паруса́ми

plyn: přen. na plný plynпо́лным хо́дом, в по́лную си́лу, на по́лную мо́щность

plyn: pracovat na plný plynрабо́тать на по́лном газу́

počet: dostavit se v plném počtuяви́ться в по́лном соста́ве

pohotovost: Jsme v plné pohotovosti.Мы в (состоя́нии) по́лной гото́вности.

výše: v plné výšiсполна́

zaměstnání: zaměstnání na částečný/plný úvazekрабо́та с части́чной за́нятостью/на по́лную ста́вку

zbroj: v plné zbrojiво всеору́жии

zub: Má toho plné zuby.Ему́ э́то навя́зло в зуба́х.

бюст: по́лный бюстplné poprsí

красота́: во всей красоте́v plné kráse

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

нагру́зка: по́лная нагру́зкаplný úvazek

пра́во: с по́лным пра́вомplným právem

раска́яние: по́лный раска́янияplný lítosti

ско́рость: на по́лной ско́ростиv plné rychlosti

су́тки: кру́глые су́ткиplných 24 hodin

треск: с тре́ском провали́ться(katastrofálně) neuspět, propadnout, prohrát na plné čáře

напрями́к: сказа́ть напрями́кříct na plnou pusu/bez obalu

отда́ча: с по́лной отда́чейnaplno, na plné obrátky

пансио́н: по́лный пансио́нplná penze

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

по́лный: в по́лном соста́веv plné sestavě

разга́р: в по́лном разга́реv plném proudu o sezóně ap.

соста́в: в по́лном соста́веv plném počtu

текст: по́лный текстplné znění

фо́рма: пы́шные фо́рмыplné/kypré tvary

па́рус: на всех паруса́хplnou parou