Hlavní obsah

полномо́чие

Podstatné jméno, rod střední

  • zmocnění, plná moc, pravomocдать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit kohoнеограни́ченные полномо́чияneomezené pravomoci

Vyskytuje se v

moc: plná mocполномо́чие, дове́ренность

plný: plná mocполномо́чие, дове́ренность

rezignovat: rezignovat na (svou) funkciсдать до́лжность, сложи́ть с себя́ полномо́чия, отказа́ться от до́лжности

notář: notářem ověřená plná mocполномо́чие заве́ренное нота́риусом

omezovat: omezovat pravomoci prezidentaсужа́ть полномо́чия президе́нта

překročit: překročit své pravomociпревы́сить свои́ полномо́чия

převést: převést pravomoci na kohoпереда́ть полномо́чия кому

полномо́чие: dát plnou moc komu, zplnomocnit kohoдать полномо́чие