Hlavní obsah

plyn

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (plynná látka vůbec) газslzný/bojový plynслезоточи́вый/боево́й газskleníkové/vzácné plynyпарнико́вые/благоро́дные га́зыvýfukové plynyотходя́щие га́зыdůlní plynрудни́чный газ
  2. (zemní plyn, svítiplyn) (приро́дный) газ, газообра́зное то́пливоdodávky plynuпоста́вки га́за
  3. plyny (střevní) га́зы
  4. (pedál plynu) педа́ль га́за, газpřidat plynприба́вить газ(у), газану́тьŠlápni na plyn.Нажми́ на газ.

Vyskytuje se v

ideální: fyz. ideální plynидеа́льный газ

inertní: inertní plynyине́ртные га́зы

přírodní: přírodní plynприро́дный газ

rajský: chem.,med. rajský plynвеселя́щий газ

stlačený: stlačený zemní plynкомприми́рованный приро́дный газ

třaskavý: třaskavý plynгрему́чий газ

výfukový: výfukové plynyвыхлопны́е га́зы

vzácný: chem. vzácné plynyблагоро́дные га́зы

zemní: geol. zemní plynприро́дный газ

hořlavý: hořlavý plynгорю́чий газ

otrávit se: otrávit se plynem oxidem uhelnatýmугоре́ть

plynout: Z toho plyne, že...Отсю́да сле́дует/вытека́ет, что...

plynout: Čas plyne.Вре́мя прохо́дит.

přidat: přidat plynприба́вить газ(у)

rozvést: rozvést plyn/vodu/elektřinuпровести́ газ/водопрово́д/электри́чество

rozvod: rozvod plynuраспределе́ние га́за, газораспределе́ние

sešlápnout: sešlápnout plynвдави́ть педа́ль га́за

šlápnout: šlápnout na plynдать га́зу

ubrat: ubrat plynсба́вить газ

únik: únik plynu/teplaуте́чка га́за/тепла́

zavedení: zavedení plynuпроведе́ние га́за

zavést: zavést plyn/telefonпровести́ газ/телефо́н

plynout: Vše plyne.Всё течёт.

древе́сный: древе́сный газdřevní plyn

вытека́ть: Отсю́да вытека́ет, что...Z toho plyne, že...

выхлопно́й: выхлопны́е га́зыvýfukové plyny

газ: гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

нажа́ть: нажа́ть на газšlápnout na plyn