Hlavní obsah

plyn

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (plynná látka vůbec) газslzný/bojový plynслезоточи́вый/боево́й газskleníkové/vzácné plynyпарнико́вые/благоро́дные га́зыvýfukové plynyотходя́щие га́зыdůlní plynрудни́чный газmed. rajský plynвеселя́щий газ
  2. (zemní plyn, svítiplyn) (приро́дный) газ, газообра́зное то́пливоdodávky plynuпоста́вки га́за
  3. plyny (střevní) га́зы
  4. (pedál plynu) педа́ль га́за, газpřidat plynприба́вить газ(у), газану́тьŠlápni na plyn.Нажми́ на газ.

Vyskytuje se v

ideální: идеа́льный газfyz. ideální plyn

inertní: ине́ртные га́зыinertní plyny

přírodní: приро́дный газpřírodní plyn

rajský: веселя́щий газchem.,med. rajský plyn

třaskavý: грему́чий газtřaskavý plyn

výfukový: выхлопны́е га́зыvýfukové plyny

vzácný: благоро́дные га́зыchem. vzácné plyny

zemní: приро́дный газgeol. zemní plyn

hořlavý: горю́чий газhořlavý plyn

otrávit se: угоре́тьotrávit se plynem kysličníkem uhelnatým

plynout: Отсю́да сле́дует/вытека́ет, что...Z toho plyne, že...

přidat: приба́вить газ(у)přidat plyn

rozvést: провести́ газ/водопрово́д/электри́чествоrozvést plyn/vodu/elektřinu

rozvod: распределе́ние га́за, газораспределе́ниеrozvod plynu

sešlápnout: вдави́ть педа́ль га́заsešlápnout plyn

šlápnout: дать га́зуšlápnout na plyn

ubrat: сба́вить газubrat plyn

únik: уте́чка га́за/тепла́únik plynu/tepla

zavedení: проведе́ние га́заzavedení plynu

zavést: провести́ газ/телефо́нzavést plyn/telefon

древе́сный: древе́сный газdřevní plyn

выхлопно́й: выхлопны́е га́зыvýfukové plyny

газ: гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

plyn: слезоточи́вый/боево́й газslzný/bojový plyn