Hlavní obsah

plynout

Vyskytuje se v

plyn: поста́вки га́заdodávky plynu

rozvod: распределе́ние га́за, газораспределе́ниеrozvod plynu

únik: уте́чка га́за/тепла́únik plynu/tepla

zavedení: проведе́ние га́заzavedení plynu

газ: гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

plynout: Отсю́да сле́дует/вытека́ет, что...Z toho plyne, že...