Hlavní obsah

běžet

Nedokonavé sloveso

  1. (utíkat) бежа́ть, убега́ть, удира́тьběžet jako o životбежа́ть наперегонки́/вза́пуски
  2. (závodit) бежа́ть
  3. hovor.(jít vůbec) (по)бежа́тьMusím už běžet.Мне уже́ пора́ (бежа́ть).
  4. (fungovat, pokračovat) рабо́тать, функциони́ровать
  5. (o čase) протека́ть, бежа́ть, проходи́ть
  6. (promítat se) быть в прока́те, вы́йти на экра́н
  7. (jít o něco) каса́ться, име́ть отноше́ние к чему, быть свя́занным с чемOč běží?В чём де́ло?

Vyskytuje se v

naprázdno: běžet naprázdno volnoběhemрабо́тать на холосто́м ходу́

kolečko: běžet tři kolečkaбежа́ть три кру́га

pochopit: pochopit, oč běžíсообрази́ть, в чём де́ло

prázdno: Stroj běží na prázdno.Маши́на рабо́тает вхолосту́ю.

pryč: Běž pryč!Ступа́й отсю́да!, Уходи́!

přerazit se: Běží div se nepřerazí.Бежи́т сломя́ го́лову.

závod: běžet s větrem o závodбежа́ть быстре́е ве́тра

бежа́ть: бежа́ть наперегонки́běžet jako o život

ого́нь: бежа́ть как от огня́běžet jako by komu hořelo za patama

сейча́с: Сейча́с (же) иду́!běžím!

хуй: Пошёл на́ хуй!Běž do prdele!