Hlavní obsah

plyn

Vyskytuje se v

ideální: идеа́льный газfyz. ideální plyn

inertní: ине́ртные га́зыinertní plyny

přírodní: приро́дный газpřírodní plyn

rajský: веселя́щий газchem.,med. rajský plyn

třaskavý: грему́чий газtřaskavý plyn

výfukový: выхлопны́е га́зыvýfukové plyny

vzácný: благоро́дные га́зыchem. vzácné plyny

zemní: приро́дный газgeol. zemní plyn

hořlavý: горю́чий газhořlavý plyn

otrávit se: угоре́тьotrávit se plynem kysličníkem uhelnatým

plynout: Отсю́да сле́дует/вытека́ет, что...Z toho plyne, že...

přidat: приба́вить газ(у)přidat plyn

rozvést: провести́ газ/водопрово́д/электри́чествоrozvést plyn/vodu/elektřinu

rozvod: распределе́ние га́за, газораспределе́ниеrozvod plynu

sešlápnout: вдави́ть педа́ль га́заsešlápnout plyn

šlápnout: дать га́зуšlápnout na plyn

ubrat: сба́вить газubrat plyn

únik: уте́чка га́за/тепла́únik plynu/tepla

zavedení: проведе́ние га́заzavedení plynu

zavést: провести́ газ/телефо́нzavést plyn/telefon

древе́сный: древе́сный газdřevní plyn

выхлопно́й: выхлопны́е га́зыvýfukové plyny

газ: гото́вить на га́зе/га́зуvařit na plynu na plynovém vařiči

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

plyn: слезоточи́вый/боево́й газslzný/bojový plyn