Hlavní obsah

energie

Podstatné jméno, rod ženský

  1. odb.(síla) эне́ргияelektrická/atomová energieэлектри́ческая/а́томная эне́ргия
  2. (činorodost) эне́ргия, си́лаJe plný energie.Он по́лон эне́ргии.

Vyskytuje se v

zákon: зако́н сохране́ния эне́ргииfyz. zákon zachování energie

akumulovat: аккумули́ровать тепло́/эне́ргию/ресу́рсыakumulovat teplo/energii/zásoby

alternativní: альтернати́вные исто́чники эне́ргииalternativní zdroje energie

kinetický: кинети́ческая эне́ргияkinetická energie

obnovitelný: возобновля́емые исто́чники (эне́ргии)obnovitelné zdroje (energie)

šetření: энергосбереже́ниеšetření energií

výpadek: сбой в пода́че электроэне́ргии, недоо́тпуск электроэне́ргииvýpadek elektrické energie

а́томный: а́томная эне́ргияjaderná energie

си́ла: си́лы приро́дыpřírodní energie

кровь: кровь игра́ет у когоkrev hraje v žilách komu, má hodně energie

сгу́сток: Он - сгу́сток эне́ргии.Je úplně nabitý energií.

energie: электри́ческая/а́томная эне́ргияelektrická/atomová energie