Hlavní obsah

krása

Vyskytuje se v

královna: короле́ва красоты́královna krásy

volba: ко́нкурс красоты́volba královny krásy

podmanivý: плени́тельная красота́podmanivá krása

pomíjivý: Красота́ - вре́менное явле́ние.Krása je pomíjivá.

soutěž: ко́нкурс красоты́soutěž krásy

celý: во всей свое́й красоте́v celé své kráse

красота́: во всей красоте́v plné kráse

боги́ня: боги́ня красоты́bohyně krásy

порази́ть: порази́ть красото́йoslnit krásou

krása: короле́ва красоты́královna krásy