Hlavní obsah

snížený

Vyskytuje se v

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

sazba: snížená sazbaудешевлённый тари́ф

úvazek: plný/částečný/snížený úvazekпо́лная/части́чная/непо́лная за́нятость

cena: snížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́ну

poptávka: snížená poptávkaпони́женный спрос

viditelnost: snížená/omezená viditelnostпони́женная/ограни́ченная ви́димость

ско́рость: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

аре́нда: snížit nájemnéсни́зить аре́нду

сба́вить: zlevnit, snížit cenuсба́вить це́ну

snížený: dopr. při snížené viditelnostiв усло́виях ограни́ченной ви́димости