Hlavní obsah

snížený

Vyskytuje se v

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

sazba: snížená sazbaудешевлённый тари́ф

úvazek: plný/částečný/snížený úvazekпо́лная/части́чная/непо́лная за́нятость

cena: snížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́ну

poptávka: snížená poptávkaпони́женный спрос

viditelnost: snížená/omezená viditelnostпони́женная/ограни́ченная ви́димость

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

аре́нда: сни́зить аре́ндуsnížit nájemné

отстава́ние: сократи́ть отстава́ниеsnížit ztrátu/náskok ve sportu

сба́вить: сба́вить це́нуzlevnit, snížit cenu