Hlavní obsah

snížený

Vyskytuje se v

rychlost: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

sazba: удешевлённый тари́фsnížená sazba

úvazek: по́лная/части́чная/непо́лная за́нятостьplný/částečný/snížený úvazek

cena: пони́зить/повы́сить це́нуsnížit/zvýšit cenu

poptávka: пони́женный спросsnížená poptávka

viditelnost: пони́женная/ограни́ченная ви́димостьsnížená/omezená viditelnost

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

аре́нда: сни́зить аре́ндуsnížit nájemné

сба́вить: сба́вить це́нуzlevnit, snížit cenu

snížený: в усло́виях ограни́ченной ви́димостиdopr. při snížené viditelnosti