Hlavní obsah

snížený

Vyskytuje se v

rychlost: zvýšit/snížit rychlost čehoповы́сить/пони́зить ско́рость чего

sazba: snížená sazbaудешевлённый тари́ф

úvazek: plný/částečný/snížený úvazekпо́лная/части́чная/непо́лная за́нятость

cena: snížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́ну

poptávka: snížená poptávkaпони́женный спрос

viditelnost: snížená/omezená viditelnostпони́женная/ограни́ченная ви́димость