Hlavní obsah

неограни́ченный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • neomezený, bez omezení, nevymezený přístup ap. неограни́ченный Интерне́тneomezený internet неограни́ченный тра́фикinternet bez datového limitu

Vyskytuje se v

о́бщество: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

ограни́чить: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

полномо́чие: неограни́ченные полномо́чияneomezené pravomoci

това́рищество: това́рищество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

тра́фик: неограни́ченный тра́фикinternet bez datového limitu

omezený: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюpráv. společnost s ručením omezeným

postižený: инвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциямиtělesně postižený

ručení: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon., práv. společnost s ručením omezeným

společnost: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon. společnost s ručením omezeným

handicapovaný: лю́ди с ограни́ченными возмо́жностямиhandicapovaní lidé

neomezený: неограни́ченное по́ле де́ятельностиneomezené pole působnosti

ohraničený: ограни́ченное простра́нствоohraničený prostor

omezit: ограни́чить число́ уча́стниковomezit počet účastníků

snížený: в усло́виях ограни́ченной ви́димостиdopr. při snížené viditelnosti

špatný: плоха́я/ограни́ченная ви́димостьšpatná viditelnost

viditelnost: пони́женная/ограни́ченная ви́димостьsnížená/omezená viditelnost

volný: неограни́ченное по́ле де́ятельностиvolné pole působnosti

неограни́ченный: неограни́ченный Интерне́тneomezený internet