Hlavní obsah

neomezený

Vyskytuje se v

omezení: без ограниче́нийbez omezení

omezený: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюpráv. společnost s ručením omezeným

ručení: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon., práv. společnost s ručením omezeným

společnost: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon. společnost s ručením omezeným

import: сократи́ть и́мпорт/ввозomezit import

omezit: ограни́чить число́ уча́стниковomezit počet účastníků

rychlost: ограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlost

viditelnost: пони́женная/ограни́ченная ви́димостьsnížená/omezená viditelnost

неограни́ченный: неограни́ченный Интерне́тneomezený internet

о́бщество: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

анли́м: анли́м Интерне́тneomezený internet

ограни́чить: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

подре́зать: подре́зать кры́льяpřistřihnout křídla, přen. spoutat, omezit

полномо́чие: неограни́ченные полномо́чияneomezené pravomoci

ско́рость: ограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlost

това́рищество: това́рищество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

узколо́бый: узколо́бая то́чка зре́нияomezené hledisko

neomezený: безлими́тный интерне́тneomezený internet