Hlavní obsah

společnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skupina osob) компа́ния, о́бществоveselá společnostвесёлая компа́ния
  2. (zájmové sdružení) о́бщество, объедине́ниеdivadelní společnostтеатра́льная тру́ппа
  3. (instituce, podnik) о́бщество, това́рищество, компа́нияdceřiná společnostдоче́рнее о́бществоnadnárodní společnostтранснациона́льная корпора́цияekon. akciová společnostакционе́рное о́бществоekon. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюletecká společnostавиакомпа́ния
  4. (souhrn lidských vztahů) о́бществоobčanská společnostгражда́нское о́бществоkonzumní společnostпотреби́тельское о́бщество
  5. (společenský styk) о́бщество

Vyskytuje se v

akciový: акционе́рное о́бществоekon. akciová společnost

beztřídní: бескла́ссовое о́бществоbeztřídní společnost

dceřiný: доче́рнее о́бществоekon. dceřiná společnost

konzumní: потреби́тельское о́бщество, о́бщество потребле́нияsociol. konzumní společnost

omezený: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюpráv. společnost s ručením omezeným

ručení: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon., práv. společnost s ručením omezeným

sesterský: филиа́л компа́нии, се́стринская компа́нияsesterská společnost

těžební: добыва́ющая компа́нияhorn. těžební společnost

veřejný: откры́тое торго́вое о́бществоekon. veřejná obchodní společnost

elitní: элита́рная часть о́бществаelitní společnost

jednatel: (отве́тственный) секрета́рь о́бществаjednatel společnosti

nadnárodní: транснациона́льная корпора́цияnadnárodní společnost

nahrávací: компа́ния звукоза́писиnahrávací společnost

nízkonákladový: низкобюдже́тная авиакомпа́нияdopr. nízkonákladová letecká společnost

pohybovat se: враща́ться в вы́сших круга́х о́бществаpohybovat se ve vyšších vrstvách společnosti

pojišťovací: страхова́я компа́нияpojišťovací společnost

prvobytný: первобы́тное о́бществоprvobytná společnost

slušný: в прили́чном о́бществеve slušné společnosti

špatný: попа́сть в дурно́е о́бществоdostat se do špatné společnosti

vybraný: и́збранное о́бществоvybraná společnost

vyhýbat se: избега́ть о́бщества, уединя́ться от о́бществаvyhýbat se společnosti

vyšší: верху́шка, вы́сшее о́бществоvyšší vrstva (společnosti)

акционе́рный: акционе́рное о́бществоakciová společnost

гражда́нский: гражда́нское о́бществоobčanská společnost

компа́ния: компа́ния-поставщи́кdodavatelská společnost

о́бщество: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

перестро́йка: перестро́йка о́бществаpřestavba společnosti

рабовладе́льческий: рабовладе́льческое о́бществоotrokářská společnost

учреди́тельный: учреди́тельный догово́рzakladatelská smlouva (akciové společnosti)

хо́лдинг: хо́лдинг-компа́нияholdingová společnost

това́рищество: това́рищество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

společnost: театра́льная тру́ппаdivadelní společnost