Hlavní obsah

ručení

Podstatné jméno, rod střední

  • гара́нтия, пору́ка, поручи́тельствоekon., práv. společnost s ručením omezenýmо́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюmotor. povinné ručeníОСАГО, обяза́тельное страхова́ние гражда́нской отве́тственности

Vyskytuje se v

omezený: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюpráv. společnost s ručením omezeným

povinný: ОСАГО обяза́тельное страхова́ние автогражда́нской отве́тственностиpovinné ručení

společnost: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon. společnost s ručením omezeným

ručit: руча́ться за ка́чество това́раručit za kvalitu zboží

hlava: руча́ться голово́й за чтоručit za co hlavou

о́бщество: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

отвеча́ть: отвеча́ть голово́йručit (svou) hlavou

пору́ка: кругова́я пору́каspolečné ručení, souručenství

това́рищество: това́рищество с ограни́ченной отве́тственностьюspolečnost s ručením omezeným

руча́ться: Руча́юсь свое́й голово́й за него́.Ručím za něho vlastní hlavou.

ručení: о́бщество с ограни́ченной отве́тственностьюekon., práv. společnost s ručením omezeným