Hlavní obsah

povinný

Přídavné jméno

  1. (kt. má být vykonán) обяза́тельный, непреме́нный, необходи́мыйpovinný předmět ve školeобяза́тельный предме́тpovinná účast v čem na čemобяза́тельное уча́стие в чёмpovinný výtiskобяза́тельные экземпля́рыpovinné ručeníОСАГО обяза́тельное страхова́ние автогражда́нской отве́тственности
  2. (mající povinnost) обя́занный, име́ющий обя́занностьJe povinen zaplatit v termínu.Он обя́зан заплати́ть в срок.

Vyskytuje se v

docházka: обяза́тельное обуче́ниеpovinná školní docházka

předmět: обяза́тельные/необяза́тельные (уче́бные) предме́тыpovinné/nepovinné předměty

ručení: ОСАГО, обяза́тельное страхова́ние гражда́нской отве́тственностиmotor. povinné ručení

sestava: во́льные/обяза́тельные упражне́нияsport. volná/povinná sestava

účast: Я́вка обяза́тельна!Účast je povinná!

обяза́тельный: обяза́тельное обуче́ниеpovinná školní docházka

povinný: обяза́тельные экземпля́рыpovinný výtisk