Hlavní obsah

hromadný

Přídavné jméno

  1. (ve větším počtu) ма́ссовыйhromadné sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́цииzbraně hromadného ničeníору́жие ма́ссового уничтоже́ния
  2. (kolektivní) обще́ственный, коллекти́вныйling. podstatné jméno hromadnéсобира́тельное и́мяhromadné dopravní prostředkyсре́дства ма́ссового тра́нспортаsport. hromadný startгруппово́й старт

Vyskytuje se v

doprava: городско́й (обще́ственный) тра́нспортměstská (hromadná) doprava

hrob: бра́тская моги́лаhromadný hrob

prostředek: сре́дства ма́ссовой информа́ции(hromadné) sdělovací prostředky

srážka: ма́ссовое столкнове́ниеhromadná srážka

start: группово́й старт, масс-ста́ртsport. hromadný start

ničení: ору́жие ма́ссового уничтоже́нияzbraně hromadného ničení

propuštění: (ма́ссовое) сокраще́ние рабо́тников(hromadné) propuštění zaměstnanců

сре́дство: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky

hromadný: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky