Hlavní obsah

hromadný

Přídavné jméno

  1. (ve větším počtu) ма́ссовыйhromadné sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́цииzbraně hromadného ničeníору́жие ма́ссового уничтоже́ния
  2. (kolektivní) обще́ственный, коллекти́вныйling. podstatné jméno hromadnéсобира́тельное и́мяhromadné dopravní prostředkyсре́дства ма́ссового тра́нспортаsport. hromadný startгруппово́й старт

Vyskytuje se v

doprava: městská (hromadná) dopravaгородско́й (обще́ственный) тра́нспорт

hrob: hromadný hrobбра́тская моги́ла

prostředek: (hromadné) sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

srážka: hromadná srážkaма́ссовое столкнове́ние

start: sport. hromadný startгруппово́й старт, масс-ста́рт

ničení: zbraně hromadného ničeníору́жие ма́ссового уничтоже́ния

propuštění: (hromadné) propuštění zaměstnanců(ма́ссовое) сокраще́ние рабо́тников

сре́дство: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky