Hlavní obsah

kancelář

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (místnost) канцеля́рия, кабине́т, о́фисkancelář řediteleкабине́т дире́ктораkancelář firmyо́фис фи́рмы
  2. (úřad) канцеля́рия, администра́цияkancelář prezidenta republikyканцеля́рия президе́нта респу́блики
  3. přen.(zaměstnanci, práce) канцеля́рия
  4. (agentura) аге́нтство, конто́ра, бюро́dopravní kancelářтра́нспортное аге́нтствоcestovní kancelářтураге́нтство, бюро́ путеше́ствийsázková kancelářбукме́керская конто́раinformační kancelářспра́вочное/информацио́нное бюро́realitní kancelářаге́нтство недви́жимостиtisková kancelářпресс-бюро́, информацио́нное аге́нтствоseznamovací kancelářслу́жба/аге́нтство знако́мств

Vyskytuje se v

cestovní: бюро́ путеше́ствий, тураге́нтство, турфи́рмаcestovní kancelář

notářský: нотариа́льная конто́раnotářská kancelář

sázkový: букме́керская конто́ра, пункт приёма ста́вокsázková kancelář

sňatkový: бюро́ ЗАГСsňatková kancelář

informační: спра́вочное бюро́informační kancelář

realitní: аге́нтство недви́жимостиrealitní kancelář

se, si: взять в аре́нду о́фисpronajmout si kancelář

zprostředkovací: посредни́ческое бюро́/аге́нтствоzprostředkovací kancelář

аге́нтство: туристи́ческое аге́нтствоcestovní kancelář

бюро́: бюро́ путеше́ствийcestovní kancelář

спра́вочный: спра́вочное бюро́informace, informační kancelář

букме́керский: букме́керская конто́раsázková kancelář

сда́ча: сда́ча о́фисаpronájem kanceláře

сена́тор: о́фис сена́тораkancelář senátora

сыскно́й: сыскно́е аге́нтствоdetektivní kancelář

туристи́ческий: туристи́ческое аге́нтствоcestovní kancelář

kancelář: кабине́т дире́ктораkancelář ředitele