Hlavní obsah

kancelář

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (místnost) канцеля́рия, кабине́т, о́фисkancelář řediteleкабине́т дире́ктораkancelář firmyо́фис фи́рмы
  2. (úřad) канцеля́рия, администра́цияkancelář prezidenta republikyканцеля́рия президе́нта респу́блики
  3. přen.(zaměstnanci, práce) канцеля́рия
  4. (agentura) аге́нтство, конто́ра, бюро́dopravní kancelářтра́нспортное аге́нтствоcestovní kancelářтураге́нтство, бюро́ путеше́ствийsázková kancelářбукме́керская конто́раinformační kancelářспра́вочное/информацио́нное бюро́realitní kancelářаге́нтство недви́жимостиtisková kancelářпресс-бюро́, информацио́нное аге́нтствоseznamovací kancelářслу́жба/аге́нтство знако́мств

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní kancelářбюро́ путеше́ствий, тураге́нтство, турфи́рма

notářský: notářská kancelářнотариа́льная конто́ра

sázkový: sázková kancelářбукме́керская конто́ра, пункт приёма ста́вок

sňatkový: sňatková kancelářбюро́ ЗАГС

informační: informační kancelářспра́вочное бюро́

realitní: realitní kancelářаге́нтство недви́жимости

se, si: pronajmout si kancelářвзять в аре́нду о́фис

zprostředkovací: zprostředkovací kancelářпосредни́ческое бюро́/аге́нтство