Hlavní obsah

бытово́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е

  • životní podmínky ap., všední, běžnýбытова́я те́хникаdomácí spotřebičeбытовы́е расхо́дыvýdaje na domácnostбытовы́е усло́вияživotní podmínkyбытово́е обслу́живаниеkomunální služby

Vyskytuje se v

обслу́живание: komunální služby, služby pro obyvatelstvoбытово́е обслу́живание

рома́н: společenský románбытово́й рома́н

стремя́нка: schůdky do domácnostiстремя́нка бытова́я

электроприбо́р: domácí elektrospotřebičeбытовы́е электроприбо́ры

komunální: komunální odpadбытовы́е отхо́ды

podmínka: životní podmínkyбытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зни

spotřebič: domácí spotřebičeбытова́я те́хника

zboží: bílé zboží domácí spotřebičeкру́пная бытова́я те́хника

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

potřeba: domácí potřeby obchodбытовы́е това́ры

román: historický/společenský/dobrodružný románистори́ческий/бытово́й/приключе́нческий рома́н

бытово́й: domácí spotřebičeбытова́я те́хника