Hlavní obsah

mechanický

Vyskytuje se v

paměť: mechanická/logická/motorická paměťмехани́ческая/логи́ческая/мото́рная па́мять

mechanický: mechanická práceмехани́ческий труд