Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  1. (týkající se života) жи́зненный(zkušenost ap.) жите́йский(podmínky ap.) бытово́йztráta životního optimismuпоте́ря жизнера́достностиživotní stylстиль жи́зни, бытživotní pojištěníстрахова́ние жи́зниživotní prostředíокружа́ющая среда́ekon. životní nákladyрасхо́ды на прожива́ниеekon. životní minimumпрожи́точный ми́нимум
  2. (zásadní, důležitý) жи́зненный, насу́щный, необходи́мыйživotní díloжи́зненный труд
  3. (skutečný) натура́льный

Vyskytuje se v

minimum: životní minimumпрожи́точный ми́нимум

ochrana: ochrana životního prostředíохра́на окружа́ющей среды́

podmínka: životní podmínkyбытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зни

pojištění: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

prostředí: životní prostředíокружа́ющая среда́

styl: životní stylо́браз жи́зни, быт

velikost: v životní velikostiв натура́льную величину́

životně: med. životně důležité orgányжи́зненно ва́жные о́рганы

druh: životní druhспу́тник жи́зни

funkce: základní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

jubileum: slavit životní jubileumпра́здновать жи́зненный юбиле́й

partner: životní partnerспу́тник жи́зни

pojistka: životní pojistkaстрахова́ние жи́зни

poslání: životní posláníжи́зненное назначе́ние

přijmout: přijmout životní prohruсмири́ться с жи́зненным пораже́нием

úroveň: Životní úroveň roste.У́ровень жи́зни растёт.

zkušenost: životní zkušenostiжи́зненный о́пыт

zvýšit: zvýšit životní úroveňподня́ть жи́зненный у́ровень

životný: životná podstatná jménaодушевлённые имена́ существи́тельные

бытово́й: životní podmínkyбытовы́е усло́вия

ва́жный: životně důležitýжи́зненно ва́жный

величина́: v životní velikostiв натура́льную величину́

ми́нимум: životní minimumпрожи́точный ми́нимум

окружа́ющий: životní prostředíокружа́ющая среда́

спу́тник: životní druh, manželспу́тник жи́зни

страхова́ние: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

существи́тельное: životná/neživotná podstatná jménaодушевлённые/неодушевлённые существи́тельные

у́ровень: životní úroveňу́ровень жи́зни

жи́зненно: životně důležitýжи́зненно ва́жный

загрязне́ние: znečištění/znečišťování životního prostředíзагрязне́ние окружа́ющей среды́

подру́га: (životní) partnerkaподру́га жи́зни

životní: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни