Hlavní obsah

жи́зненно

Vyskytuje se v

ва́жный: životně důležitýжи́зненно ва́жный

эликси́р: elixír životaжи́зненный эликси́р

životně: med. životně důležité orgányжи́зненно ва́жные о́рганы

životní: životní díloжи́зненный труд

funkce: základní životní funkceосновна́я жи́зненная фу́нкция

jubileum: slavit životní jubileumпра́здновать жи́зненный юбиле́й

poslání: životní posláníжи́зненное назначе́ние

přijmout: přijmout životní prohruсмири́ться с жи́зненным пораже́нием

zkušenost: životní zkušenostiжи́зненный о́пыт

zvýšit: zvýšit životní úroveňподня́ть жи́зненный у́ровень

жи́зненно: životně důležitýжи́зненно ва́жный