Hlavní obsah

жи́зненно

Vyskytuje se v

ва́жный: жи́зненно ва́жныйživotně důležitý

эликси́р: жи́зненный эликси́рelixír života

životně: жи́зненно ва́жные о́рганыmed. životně důležité orgány

životní: жи́зненный трудživotní dílo

funkce: основна́я жи́зненная фу́нкцияzákladní životní funkce

jubileum: пра́здновать жи́зненный юбиле́йslavit životní jubileum

poslání: жи́зненное назначе́ниеživotní poslání

přijmout: смири́ться с жи́зненным пораже́ниемpřijmout životní prohru

zkušenost: жи́зненный о́пытživotní zkušenosti

zvýšit: подня́ть жи́зненный у́ровеньzvýšit životní úroveň

жи́зненно: жи́зненно ва́жныйživotně důležitý