Hlavní obsah

zkušenost

Podstatné jméno, rod ženský

  • о́пытtrpké zkušenostiго́рький о́пытživotní zkušenostiжи́зненный о́пытz vlastní zkušenostiпо со́бственному о́пытуzískat zkušenostiприобрести́ о́пыт

Vyskytuje se v

podělit se: подели́ться с кем свои́м о́пытомpodělit se s kým o zkušenost

postrádat: У них отсу́тствует соотве́тствующий о́пыт.Postrádají odpovídající zkušenosti.

předávat: дели́ться о́пытомpředávat zkušenosti

výměna: обме́н о́пытом/мне́ниямиvýměna zkušeností/názorů

подели́ться: подели́ться о́пытомvyměnit si zkušenosti

опла́ченный: о́пыт опла́ченный кро́вьюdraze zaplacená zkušenost

zkušenost: го́рький о́пытtrpké zkušenosti