Hlavní obsah

zvýšit

Vyskytuje se v

rychlost: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

cena: пони́зить/повы́сить це́нуsnížit/zvýšit cenu

ско́рость: повы́сить/пони́зить ско́рость чегоzvýšit/snížit rychlost čeho

возвы́сить: возвы́сить це́нуzvýšit cenu, zdražit

повы́сить: повы́сить производи́тельность труда́zvýšit produktivitu práce

подня́ться: Подняла́сь производи́тельность труда́.Zvýšila se produktivita práce.

приба́вить: приба́вить зарпла́туzvýšit plat

zvýšit: подня́ть жи́зненный у́ровеньzvýšit životní úroveň