Hlavní obsah

životně

Příslovce

  • жи́зненноmed. životně důležité orgányжи́зненно ва́жные о́рганы

Vyskytuje se v

minimum: прожи́точный ми́нимумživotní minimum

ochrana: охра́на окружа́ющей среды́ochrana životního prostředí

podmínka: бытовы́е усло́вия, усло́вия жи́зниživotní podmínky

pojištění: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

prostředí: окружа́ющая среда́životní prostředí

styl: о́браз жи́зни, бытživotní styl

velikost: в натура́льную величину́v životní velikosti

životní: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

druh: спу́тник жи́зниživotní druh

funkce: основна́я жи́зненная фу́нкцияzákladní životní funkce

jubileum: пра́здновать жи́зненный юбиле́йslavit životní jubileum

partner: спу́тник жи́зниživotní partner

pojistka: страхова́ние жи́зниživotní pojistka

poslání: жи́зненное назначе́ниеživotní poslání

přijmout: смири́ться с жи́зненным пораже́ниемpřijmout životní prohru

úroveň: У́ровень жи́зни растёт.Životní úroveň roste.

zkušenost: жи́зненный о́пытživotní zkušenosti

zvýšit: подня́ть жи́зненный у́ровеньzvýšit životní úroveň

životný: одушевлённые имена́ существи́тельныеživotná podstatná jména

бытово́й: бытовы́е усло́вияživotní podmínky

ва́жный: жи́зненно ва́жныйživotně důležitý

величина́: в натура́льную величину́v životní velikosti

ми́нимум: прожи́точный ми́нимумživotní minimum

окружа́ющий: окружа́ющая среда́životní prostředí

спу́тник: спу́тник жи́зниživotní druh, manžel

страхова́ние: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

существи́тельное: одушевлённые/неодушевлённые существи́тельныеživotná/neživotná podstatná jména

у́ровень: у́ровень жи́зниživotní úroveň

жи́зненно: жи́зненно ва́жныйživotně důležitý

загрязне́ние: загрязне́ние окружа́ющей среды́znečištění/znečišťování životního prostředí

подру́га: подру́га жи́зни(životní) partnerka

životně: жи́зненно ва́жные о́рганыmed. životně důležité orgány