Hlavní obsah

отка́з

Vyskytuje se v

категори́чный: kategorické odmítnutíкатегори́чный отка́з

odstoupení: práv. odstoupení od smlouvyотка́з от догово́ра

fungovat: bezvadně fungovatрабо́тать без отка́за

vyřízení: záporné vyřízení žádostiотка́з в про́сьбе

zamítavý: dostat zamítavou odpověďполучи́ть отка́з

kopačka: přen. dostat kopačkyполучи́ть отка́з

отка́з: úplně, na dorazдо отка́за