Hlavní obsah

výpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sdělení) показа́ние(svědka ap.) свиде́тельствоpráv. křivá výpověďло́жное показа́ние
  2. (jednotka jaz. projevu) выска́зывание
  3. (vypovězení poměru) увольне́ние, расторже́ние догово́раdát výpověď zaměstnanciуво́лить рабо́тника (с рабо́ты)dát výpověď zaměstnavateliуво́литься с рабо́тыvýpověď smlouvyрасторже́ние догово́раvýpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

Vyskytuje se v

dostat: dostat výpověďбыть уво́лен (с рабо́ты)

svědecký: svědecká výpověďсвиде́тельское показа́ние

показа́ние: показа́ния свиде́теляsvědecká výpověď

свиде́тельский: свиде́тельские показа́нияsvědecké výpovědi

свиде́тельство: ло́жное свиде́тельствоkřivá výpověď

уво́литься: Он уво́лился с рабо́ты.Dal výpověď.