Hlavní obsah

výpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sdělení) показа́ние(svědka ap.) свиде́тельствоpráv. křivá výpověďло́жное показа́ние
  2. (jednotka jaz. projevu) выска́зывание
  3. (vypovězení poměru) увольне́ние, расторже́ние догово́раdát výpověď zaměstnanciуво́лить рабо́тника (с рабо́ты)dát výpověď zaměstnavateliуво́литься с рабо́тыvýpověď smlouvyрасторже́ние догово́раvýpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

Vyskytuje se v

dostat: dostat výpověďбыть уво́лен (с рабо́ты)

svědecký: svědecká výpověďсвиде́тельское показа́ние

показа́ние: svědecká výpověďпоказа́ния свиде́теля

свиде́тельский: svědecké výpovědiсвиде́тельские показа́ния

свиде́тельство: křivá výpověďло́жное свиде́тельство

уво́литься: Dal výpověď.Он уво́лился с рабо́ты.

výpověď: práv. křivá výpověďло́жное показа́ние