Hlavní obsah

věta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výpověď) предложе́ние, фра́заrozvinout větuраспространи́ть предложе́ниеvěta zvolací/rozkazovací/tázací/oznamovacíвосклица́тельное/повели́тельное/вопроси́тельное/повествова́тельное предложе́ние
  2. (úsek skladby ap.) часть, фра́за
  3. odb.(poučka) теоре́маmat. Pythagorova větaтеоре́ма Пифаго́раgeom. věta kosinová/sinováтеоре́ма ко́синусов/си́нусов

Vyskytuje se v

jednoduchý: ling. věta jednoducháпросто́е предложе́ние

kosinový: kosinová větaтеоре́ма ко́синусов

podmínkový: věta podmínkováусло́вное предложе́ние

příslovečný: příslovečná větaобстоя́тельственное предложе́ние

přívlastkový: přívlastková větaопредели́тельное предложе́ние

Pythagoras: Pythagorova větaтеоре́ма Пифа́гора

sinusový: sinová větaтеоре́ма си́нусов

tázací: tázací větaвопроси́тельное предложе́ние

uvozovací: ling. uvozovací větaвво́дное предложе́ние

vedlejší: ling. vedlejší větaприда́точное предложе́ние

zápor: věta se záporemотрица́тельное предложе́ние

záporný: ling. záporná větaотрица́тельное предложе́ние

závislý: závislá větaзави́симое предложе́ние

oznamovací: ling. oznamovací větaповествова́тельное предложе́ние

безли́чный: bezpodmětná větaбезли́чное предложе́ние

отрица́тельный: záporná věta, věta se záporem отрица́тельное предложе́ние

предложе́ние: věta jednoducháпросто́е предложе́ние

прида́точный: věta vedlejší прида́точное предложе́ние

распространи́ть: rozvinout větuраспространи́ть предложе́ние

věta: rozvinout větuраспространи́ть предложе́ние