Hlavní obsah

problém

Vyskytuje se v

aktuální: aktuální problémнаболе́вшая пробле́ма

dostat se: dostat se do problémůдобра́ться пробле́мы

jádro: jádro problémuсуть/ядро́ пробле́мы

nafouknout: Nafoukl problém.Он разду́л пробле́му.

narazit: narazit na problémстолкну́ться с пробле́мой

posoudit: posoudit problém vcelkuрассмотре́ть пробле́му в це́лом

spočívat: problém spočívá v čemпробле́ма заключа́ется в чём

stát: stát před problémem/úkolemстоя́ть пе́ред пробле́мой/зада́нием

zdravotní: chronické zdravotní problémyхрони́ческие пробле́мы здоро́вья

ядро́: podstata problémuядро́ пробле́мы

куст: strčit hlavu do písku, utéct před problémy, leknout se odpovědnostiспря́таться в кусты́