Hlavní obsah

přirozený

Přídavné jméno

  1. (daný přírodou) приро́дный, есте́ственныйmed. přirozený porodесте́ственные ро́дыbiol. přirozený výběrесте́ственный отбо́р
  2. (nevytvořený uměle) натура́льный, есте́ственныйtech. přirozené větráníесте́ственная вентиля́ция, есте́ственное прове́тривание
  3. (nestrojený) натура́льный, есте́ственный, непринуждённый
  4. (obvyklý, normální) есте́ственный, обы́чный, обыкнове́нный

Vyskytuje se v

číslo: натура́льное/це́лое число́přirozené/celé číslo

nepřirozený: неесте́ственная смертьnepřirozená smrt

výběr: есте́ственный отбо́рbiol. přirozený výběr

blondýna: натура́льная/кра́шеная блонди́нкаpřirozená/odbarvená blondýna

inteligence: приро́дный умpřirozená inteligence

talent: саморо́докpřirozený talent

есте́ственный: есте́ственный отбо́рpřirozený výběr

отбо́р: есте́ственный отбо́рpřirozený výběr

рубе́ж: есте́ственный рубе́жpřirozená hranice

число́: компле́ксное/натура́льное число́komplexní/přirozené číslo

освеще́ние: есте́ственное освеще́ниеpřirozené osvětlení

přirozený: есте́ственные ро́дыmed. přirozený porod