Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) у кого/чего, о́коло кого/чего, во́зле кого/чегоmít u sebe coиме́ть при себе́ чтоbydlet u Prahyжить под Пра́гойbýt u veslaстоя́ть у вла́сти
  2. (část něčeho) у чегоpáté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге
  3. (lékaře ap.) у кого/чего, при ком/чём
  4. (instituce ap.) при ком/чём, в чём
  5. (co se týče) у кого/чего
  6. (za nějakých okolností) за кем/чем, на ком/чёмčíst u jídlaчита́ть за едо́й
  7. (pracovní příslušnost) в чём, на чём

Vyskytuje se v

jazyk: язычо́к/кла́пан боти́нкаjazyk u boty

posezení: чаепи́тиеposezení u čaje

čekat: ждать у двере́йčekat u dveří

dát se: показа́ться врачу́dát se prohlédnout (u lékaře)

konec: Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.Byl u konce svých sil.

kormidlo: стоя́ть за штурва́ломstát u kormidla

mít: держа́ть ору́жиеmít u sebe zbraň

návštěva: Я в гостя́х у роди́телей.Jsem na návštěvě u rodičů.

neuspět: провали́ться на экза́мене по анато́мииneuspět u zkoušky z anatomie

obstát: вы́держать экза́менobstát u zkoušky

píchat: У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце/грудь.Píchá mě v boku/u srdce/na prsou.

píchnout: Меня́ кольну́ло в се́рдце.Píchlo mě u srdce.

počítač: сиде́ть за компью́теромsedět u počítače

posedět: посиде́ть за буты́лкой вина́posedět u láhve vína

propadnout: провали́ться на экза́мене/завали́ть экза́мен по матема́тикеpropadnout u zkoušky z matematiky

přespat: заночева́ть в гостя́хpřespat u známých

rekreace: о́тдых на мо́реrekreace u moře

sedět: сиде́ть за пи́вомsedět u piva

sekera: Он мне до́лжен.Má u mě sekeru.

stavit se: Заходи́те к нам ве́чером.Stavte se večer u nás.

trávit: проводи́ть о́тпуск на мо́реtrávit dovolenou u moře

vyhřívat se: гре́ться у ками́наvyhřívat se u krbu

zasedací: расса́дка госте́й за столо́мzasedací pořádek hostů u stolu

zvonit: звони́ть в дверьzvonit u dveří

být: быть на после́днем дыха́нииbýt u konce se silami

kolo: пя́тое колесо́ в теле́геpáté kolo u vozu

pátý: быть пя́тым колесо́м в теле́геbýt páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebný

pečený: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

plazit se: по́лзать в нога́х у когоplazit se u čích nohou

poskytnout: да(ва́)ть показа́ние (суду́)poskytnout svědectví u soudu

rupnout: провали́ться на экза́менеrupnout u zkoušky

vařený: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

veslo: стоя́ть у руля́/вла́стиbýt u vesla

vidění: как во сне ви́дениеbýt jako u vidění

vůz: пя́тое коле́со в теле́геpáté kolo u vozu

vytržení: быть в восто́рге от чегоbýt u vytržení nad čím

zvyk: У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.To je u nás zvykem.

воро́та: у воро́т го́родаu města, u městských bran

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

мо́ре: отдыха́ть на мо́реrekreovat se u moře

разбира́тельство: суде́бное разбира́тельствоsoudní (pře)líčení, stání u soudu

во́зле: дом во́зле леса́dům u lesa

за: сиде́ть за столо́мsedět u stolu

за́втрак: за за́втракомu snídaně

зайти́: зайти́ к прия́телюstavit se u přítele

по́хер: Мне по́хер.Je mi to u prdele.

приём: приём врача́kontrola u lékaře

са́мый: у са́мого мо́ряu samého moře

стомато́лог: приём у стомато́логаvyšetření u zubaře

у: стоя́ть у воро́тstát u vrat

валя́ться: валя́ться в нога́х у когоplazit se komu u nohou

колесо́: пя́тое колесо́ в теле́геbýt jako páté kolo u vozu

пова́диться: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

слы́шно: Что у вас слы́шно?Co je u vás nového?

u: стоя́ть у вла́стиbýt u vesla