Hlavní obsah

да́льний

Vyskytuje se v

авто́бус: авто́бус да́льнего сле́дованияdálkový autobus

восто́к: Бли́жний/Да́льний Восто́кBlízký/Dálný východ

зарубе́жье: да́льнее зарубе́жьеdaleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státy

по́езд: по́езд да́льнего сле́дованияexpres, dálkový vlak

дальне́йший: в дальне́йшемdále, v budoucnu

světlo: фонари́ да́льнего/бли́жнего све́таmotor. dálková/potkávací světla

daleký: да́льнее бу́дущееdaleká budoucnost

dálkový: по́езд да́льнего сле́дованияdálkový vlak

dálný: Да́льний Восто́кDálný východ

horizont: в да́льней перспекти́веv dlouhém časovém horizontu

plavba: да́льнее пла́ваниеdálková plavba

příbuzný: бли́зкий/да́льний ро́дственникblízký/vzdálený příbuzný

spoj: ли́нии да́льней свя́зиdálkové spoje

да́льний: Да́льний Восто́кDálný východ