Hlavní obsah

вы́зов

Vyskytuje se v

э́кстренный: э́кстренный вы́зовtísňové volání

hovor: ме́стный/междугоро́дный вы́зовmístní/meziměstský hovor

tísňový: э́кстренный вы́зов, сро́чный звоно́к, звоно́к в слу́жбу спасе́нияtísňové volání

buzení: вы́зов-побу́дкаbuzení po telefonu

předvolání: вы́зов в суд, суде́бная пове́сткаpředvolání k soudu

volání: входя́щий/исходя́щий звоно́к/вы́зовpříchozí/odchozí volání

výzva: прибы́ть по вы́зовуdostavit se na výzvu

vyzvání: Без вы́зова не входи́ть!Nevstupujte bez vyzvání!

zvednout: приня́ть вы́зов, подня́ть перча́ткуpřen. zvednout (hozenou) rukavici

вы́зов: э́кстренный вы́зовtísňové volání