Hlavní obsah

postup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vpřed, průběh, vývoj) (про)движе́ние (вперёд), тече́ние(stárnutí ap.) проце́ссpostupem časuс тече́нием вре́мени
  2. (sled, pořadí) ход, после́довательность
  3. (povýšení) повыше́ние, продвиже́ниеslužební postupпродвиже́ние по слу́жбе
  4. (způsob práce) приём, ме́тодpracovní postupсхе́ма рабо́тыúřední postupадминистрати́вний поря́докtechnologický postupтехнологи́ческий проце́сс

Vyskytuje se v

postup: с тече́нием вре́мениpostupem času

вы́йти: вы́йти в фина́лpostoupit do finále

вы́ход: вы́ход в полуфина́лpostup do semifinále

повыше́ние: повыше́ние по слу́жбеslužební postup

postoupit: перенести́ де́ло в судpostoupit případ soudu