Hlavní obsah

poslat

Dokonavé sloveso

  1. (někoho někam) посла́ть(posla ap.) вы́слать, отпра́витьposlat na galejeсосла́ть на ка́торгуposlat na různá místa pozvánky, odborníky ap.разосла́тьposlat na služební cestuкомандирова́тьposlat do důchoduотпра́вить в отста́вку
  2. (odeslat něco) отпра́вить, посла́ть(telegram, balík ap.) отосла́тьposlat co elektronickou poštouотпра́вить что по электро́нной по́чтеposlat zpětотпра́вить обра́тно

Vyskytuje se v

onen, ona, ono: poslat na onen světотпра́вить на тот свет

dobírka: poslat co na dobírkuпосла́ть что нало́женным платежо́м

dopis: poslat dopis leteckyотпра́вить письмо́ авиапо́чтой

doporučeně: poslat dopis doporučeněпосла́ть письмо́ заказны́м

důchod: poslat do důchoduотпра́вить в отста́вку

e-mail: poslat e-mailemотпра́вить по электро́нной по́чте

expres: poslat dopis expresотпра́вить письмо́ сро́чно/спе́шной по́чтой

fax: poslat faxemвы́слать по фа́ксу

hostování: sport. poslat na hostování hráče ap.отда́ть в аре́нду

kurýr: poslat co po kurýroviпосла́ть что с курье́ром

letecky: poslat leteckyнапра́вить авиапо́чтой

pošta: poslat dopis (elektronickou) poštouотпра́вить письмо́ по (электро́нной) по́чте

pozdrav: poslat komu pozdrav od kohoпосла́ть кому покло́н от кого

prdel: poslat koho do prdeleотпра́вить кого/что в жо́пу

rekomando: poslat dopis rekomandoпосла́ть письмо́ заказны́м

zpráva: poslat sms zprávuотпра́вить смс сообще́ние

čert: poslat k čertu kohoпосла́ть к чёрту кого

do: poslat koho do hájeпосла́ть кого куда́ пода́льше

někam: Pošli ho někam!Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!

obratem: poslat obratemприсла́ть с обра́тной по́чтой

plyn: poslat koho do plynuпосла́ть кого в га́зовую ка́меру

ка́торга: poslat na galejeсосла́ть на ка́торгу

вы́слать: poslat pozvání do Ruskaвы́слать приглаше́ние в Росси́ю

отста́вка: poslat do důchoduотпра́вить в отста́вку

по: poslat poštouпосла́ть по по́чте

посла́ть: poslat k čertu kohoпосла́ть к чёрту кого

гру́бо: poslat někam koho гру́бо посла́ть кого

смерть: Tebe si tak poslat pro smrt.Тебя́ то́лько за сме́ртью посыла́ть.

poslat: poslat na galejeсосла́ть на ка́торгу