Hlavní obsah

poslat

Dokonavé sloveso

  1. (někoho někam) посла́ть(posla ap.) вы́слать, отпра́витьposlat na galejeсосла́ть на ка́торгуposlat na různá místa pozvánky, odborníky ap.разосла́тьposlat na služební cestuкомандирова́тьposlat do důchoduотпра́вить в отста́вку
  2. (odeslat něco) отпра́вить, посла́ть(telegram, balík ap.) отосла́тьposlat co elektronickou poštouотпра́вить что по электро́нной по́чтеposlat zpětотпра́вить обра́тно

Vyskytuje se v

onen, ona, ono: poslat na onen světотпра́вить на тот свет

dobírka: poslat co na dobírkuпосла́ть что нало́женным платежо́м

dopis: poslat dopis leteckyотпра́вить письмо́ авиапо́чтой

doporučeně: poslat dopis doporučeněпосла́ть письмо́ заказны́м

důchod: poslat do důchoduотпра́вить в отста́вку

e-mail: poslat e-mailemотпра́вить по электро́нной по́чте

esemeska: Pošli mi esemesku.Пришли́ мне эсэмэ́ску.

expres: poslat dopis expresотпра́вить письмо́ сро́чно/спе́шной по́чтой

fax: poslat faxemвы́слать по фа́ксу

hostování: sport. poslat na hostování hráče ap.отда́ть в аре́нду

kurýr: poslat co po kurýroviпосла́ть что с курье́ром

letecky: poslat leteckyнапра́вить авиапо́чтой

link: Pošli mi link.Скинь мне ссы́лку.

pošta: poslat dopis (elektronickou) poštouотпра́вить письмо́ по (электро́нной) по́чте

pozdrav: poslat komu pozdrav od kohoпосла́ть кому покло́н от кого

prdel: poslat koho do prdeleотпра́вить кого/что в жо́пу

rekomando: poslat dopis rekomandoпосла́ть письмо́ заказны́м

zpráva: poslat sms zprávuотпра́вить смс сообще́ние

do: poslat koho do hájeпосла́ть кого куда́ пода́льше

někam: Pošli ho někam!Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!

obratem: poslat obratemприсла́ть с обра́тной по́чтой

plyn: poslat koho do plynuпосла́ть кого в га́зовую ка́меру

ка́торга: сосла́ть на ка́торгуposlat na galeje

вы́слать: вы́слать приглаше́ние в Росси́юposlat pozvání do Ruska

отста́вка: отпра́вить в отста́вкуposlat do důchodu

по: посла́ть по по́чтеposlat poštou

посла́ть: посла́ть к чёрту когоposlat k čertu koho

посла́ть: Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!Pošli ho někam!

ски́нуть: Скинь мне его́ телефо́н.Pošli mi jeho telefon.

гру́бо: гру́бо посла́ть когоposlat někam koho