Hlavní obsah

kapacita

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost pojmout) вмести́мость, ёмкость, вмести́тельностьhotel s kapacitou 1000 místгости́ница ёмкостью 1000 местkapacita sáluвмести́тельность за́лаvýp. kapacita diskuёмкость ди́ска
  2. kapacity publ.(výrobní, ubytovací, aj. možnosti) потенциа́л, мо́щностьubytovací kapacityвмести́мость гости́ницы
  3. (výkonnost) мо́щность
  4. hovor.(odborník) величина́, авторите́т, корифе́йsvětová kapacitaмирова́я величина́

Vyskytuje se v

provozní: tech. provozní kapacita stroje ap.рабо́чая ёмкость

disk: kapacita pevného diskuёмкость жёсткого ди́ска

diskový: disková kapacitaёмкость ди́ска

диск: kapacita diskuёмкость ди́ска

ёмкость: kapacita disku ёмкость ди́ска

kapacita: výp. kapacita diskuёмкость ди́ска