Hlavní obsah

úrazový

Přídavné jméno

  • (šok ap.) травмати́ческий(nemocnice ap.) травматологи́ческийúrazové pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové lékařstvíтравматоло́гия

Vyskytuje se v

страхова́ние: страхова́ние от несча́стных слу́чаевúrazové pojištění