Hlavní obsah

pojištění

Podstatné jméno, rod střední

  • страхо́вка, страхова́ниеživotní pojištěníстрахова́ние жи́зниcestovní pojištěníстрахова́ние тури́стовsociální/důchodové pojištěníсоциа́льное/пенсио́нное страхова́ние

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní pojištěníтуристи́ческая страхо́вка, страхова́ние тури́стов

havarijní: havarijní pojištěníавтострахова́ние, КА́СКО

nemocenský: nemocenské pojištěníстрахова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бности

sdružený: ekon. sdružené pojištěníсме́шанное страхова́ние

sociální: sociální pojištěníсоциа́льное страхова́ние, соцстра́х

zákonný: zákonné pojištění automobiluобяза́тельное страхова́ние автомоби́лей

zdravotní: zdravotní pojištěníмедици́нское страхова́ние

živelní: živelní pojištěníстрахова́ние от стихи́йных бе́дствий

životní: životní pojištěníстрахова́ние жи́зни

krupobití: pojištění proti krupobitíстрахова́ние от градоби́тия

pojistit: pojistit majetekзастрахова́ть иму́щество

pojistit: pojistit dítě proti úrazuзастрахова́ть ребёнка от несча́стного слу́чая

pojistit: pojistit byt před vloupánímобезопа́сить кварти́ру от ограбле́ний

případ: pojištění pro případ nemociстрахова́ние на слу́чай боле́зни

srážka: srážka na sociální pojištěníотчисле́ние на социа́льное страхова́ние

úrazový: úrazové pojištěníстрахова́ние от несча́стных слу́чаев