Hlavní obsah

krok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb nohou) шагnebezpečí na každém krokuопа́сность на ка́ждом шагу́ustoupit o krokотступи́ть на шагkrok vzadшаг наза́д
  2. (způsob chůze) шаг, похо́дка
  3. (taneční) шаг, паvalčíkový krokпа ва́льса
  4. (chůze koně) шаг
  5. (tempo) шагpřidat do krokuприба́вить шагу́, уско́рить шагzpomalit krokзаме́длить шаг
  6. (délka kroku) шагJe to jen pár kroků.Э́то в двух шага́х отсю́да.
  7. (čin, akce) шаг, посту́пок, ходneuvážený krokнеобду́манный шагučinit příslušné krokyпредприня́ть необходи́мые ме́ры/шаги́

Vyskytuje se v

chybný: chybný krokневе́рный шаг

jít: jít krokemшага́ть

pomalý: pomalým krokemме́дленным ша́гом

postoupit: postoupit o krokшагну́ть

učinit: učinit nezbytné krokyпредприня́ть необходи́мые шаги́/ме́ры

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

držet: držet krok s kýmидти́ в но́гу с кем

kupředu: Kupředu, zpátky ni krok!Вперёд, ни ша́гу наза́д!

mílový: postupovat (kupředu) mílovými krokyпродвига́ться (вперёд) гига́нтскими шага́ми

přidat: přidat do kroku zrychlitприба́вить шагу́

srovnat: srovnat krok s kýmподстро́иться под чей шаг

krok: valčíkový krokпа ва́льса