Hlavní obsah

slib

Vyskytuje se v

učinit: učinit prohlášení/slibсде́лать заявле́ние/обеща́ние

celibát: složit slib celibátuдать обе́т безбра́чия

mlčet: Slíbil, že bude mlčet.Обеща́л молча́ть.

nedodržet: nedodržet slibнару́шить обеща́ние

nesplnit: nesplnit slibне вы́полнить обеща́ние

plnit: plnit slibyвыполня́ть обеща́ния

splnit: splnit slibвы́полнить обеща́ние

vágní: vágní slibyнеопределённые обеща́ния

безбра́чие: slib celibátuобе́т безбра́чия

го́рло: Má už dost slibů.Он сыт по го́рло обеща́ниями.

slib: dát komu slibдать обеща́ние кому