Hlavní obsah

кома́нда

Vyskytuje se v

бро́нзовый: соста́в бро́нзовой кома́ндыsložení bronzového družstva

боле́ть: боле́ть за свою́ кома́ндуfandit svému družstvu

сбо́рный: сбо́рная кома́ндаreprezentační družstvo

судово́й: судова́я кома́ндаlodní posádka

hasič: пожа́рная кома́ндаhasiči

mužstvo: спаса́тельная кома́ндаzáchranné mužstvo

popravčí: расстре́льная кома́ндаpopravčí četa

tým: звёздная кома́нда, кома́нда всех звёздtým hvězd

četa: спаса́тельная кома́ндаzáchranná četa

člen: член кома́ндыčlen mužstva

hostující: кома́нда госте́йsport. hostující tým

lodní: судова́я кома́ндаlodní posádka

posádka: кома́нда су́днаlodní posádka

posílit: усили́ть кома́ндуsport. posílit mužstvo

reprezentant: игро́к футбо́льной сбо́рной кома́ндыfotbalový reprezentant

utrpět: Кома́нда потерпе́ла пораже́ние.Mužstvo utrpělo porážku.

výprava: олимпи́йская кома́ндаolympijská výprava

zformovat: соста́вить кома́ндуzformovat mužstvo

кома́нда: рабо́тать по кома́ндеpracovat podle pokynu