Hlavní obsah

mít se

Nedokonavé sloveso

  1. (dobře ap.) пожива́ть, житьJak se máš?Как ты?, Как твои́ дела́?Jak se máte?Как дела́?, Как пожива́ете?Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.Měj(te) se (hezky)!Счастли́во (остава́ться)!
  2. (chystat se) собира́ться, намерева́тьсяmít se k odchoduсобира́ться уходи́ть

Odvozená slova

mít

Vyskytuje se v

ráj: mít se jako v rájiкак сыр в ма́сле ката́ться

bát se: Nemáme se čeho bát.Нам не́чего боя́ться.

dobře: Mějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!

hezky: Měj se hezky.Всего́ до́брого.

pěkně: Mějte se pěkně.Всего́ до́брого., Счастли́во остава́ться!

schůzka: Mám s ním schůzku.У меня́ с ним свида́ние.

společný: Nemá s tím nic společného.Он не име́ет с э́тим ничего́ о́бщего.

pozor: mít se na pozoruбыть настороже́

takž: Máme se jakž takž.Живём помале́ньку.

účet: Mám s ním nevyřízené účty.У меня́ с ним да́вние счёты.

žito: mít se jako prase v žitěкак сыр в ма́сле ката́ться, как у Хри́ста за па́зухой

друг: Люби́те друг дру́га.Mějte se rádi.

остава́ться: Счастли́во остава́ться!Mějte se (hezky)!

рома́н: Кру́тит с ней рома́н. s ní poměr., Chodí s ní.

счастли́во: Всем счастли́во!Mějte se!

тут: Я тут ни при чём.Nemám s tím nic společného.

хвора́ть: Всего́ до́брого! - И вам не хвора́ть!Měj(te) se hezky! - Nápodobně!

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

сыр: как сыр в ма́сле ката́тьсяmít se jako prase v žitě, žít si jako v bavlnce