Hlavní obsah

уголо́вный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • trestníуголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnostуголо́вное де́лоtrestní řízeníуголо́вное преступле́ниеtrestný čin, zločinуголо́вный ко́дексtrestní zákoníkуголо́вный престу́пникzločinec

Vyskytuje se v

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

уголо́вный: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

элеме́нт: уголо́вные элеме́нтыzločinné živly

преступле́ние: уголо́вное преступле́ниеtrestný čin

ро́зыск: уголо́вный ро́зыскkriminální služba