Hlavní obsah

элеме́нт

Vyskytuje se v

гальвани́ческий: гальвани́ческие элеме́нтыgalvanické články

хими́ческий: хими́ческий элеме́нтchemický prvek

galvanický: (гальвани́ческий) элеме́нтelektr. galvanický článek

chemický: хими́ческий элеме́нтchemický prvek

nepřechodný: неперехо́дные элеме́нтыnepřechodné prvky

periodický: периоди́ческая систе́ма (хими́ческих элеме́нтов)chem. periodická soustava (prvků)

prvek: хими́ческий элеме́нтchemický prvek

tabulka: периоди́ческая табли́ца (хими́ческих элеме́нтов)chem. periodická tabulka (prvků)

ovládací: элеме́нты управле́нияovládací prvky

элеме́нт: уголо́вные элеме́нтыzločinné živly